Thursday, May 5, 2011

Bayan, Umawit - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Bayan, Umawit
Titik nina: Jun-jun Borres, SJ and Vic Baltazar, SJ
Musika ni: Manoling Francisco, SJ


Lyrics

(CHORUS)
Bayan umawit ng papuri
Sapagkat ngayon ika'y pinili
Iisang bayan, iisang lipi,
Iisang Diyos, Iisang hari
Bayan umawit ng papuri
Bayan umawit ng papuri
I
Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos
Bayang lagalag inangkin ng lubos
Pagkat kailan may 'di pababayaan
Minamahal N'yang kawan
(Rep.Chorus)
II
Panginoon aming manliligtas
Sa kagipitan S'yang tanging lakas
Pagka’t sumpa nya'y laging iingatan,
Minamahal N'yang bayan
(Rep. Chorus)

Bayan, Umawit - Music Score, Lyrics and Chords

BAYAN, UMAWIT
Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. Maaaring hindi na awitin ang pangalawang berso. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan.
Maaaring awitin ng isang soloista ang mga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit. Sa mga korong may babae at lalake, ang tenor ang aawit ng mataas na harmoniya, samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig. Isang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya. Nalulunod nila ang pangunahing himig. Hangga't maaari, ang soprano ang aawit ng pangunahing himig.

1 comment:

  1. Thank you. Perfect 2 paged music sheet for me. No more flipping.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...