Tuesday, May 10, 2011

Hesus, Anak ng Diyos - Christian Song Lyrics and Music Score and Chords

Hesus, Anak ng Diyos
E.P. Hontiveros, SJ
Lyrics

Hesus, Hesus, Anak ng Diyos,
Kaawaan Mo akong nagkasala.
Hesus, Hesus, Anak ng Diyos,
Kaawaan Mo akong nagkasala.
(Repeat 3x)

Hesus, Anak ng Diyos - Christian Song Lyrics and Music Score and Chords

Hesus, Anak ng Diyos - Christian Song Lyrics and Music Score and Chords

Halina, Lumapit sa Akin - Christian Song Music Score and Lyrics

Halina at Lumapit sa Akin
Titik ni: Danilo B. Isidro, SJ
Musika ni: Nemesio S. Que, SJ

Lyrics :

Kaibigan, tantuin mong
isang paglalakbay ang buhay
sangasangang landas ay may kahirapan
kung ang lungkot o panganib sa yo'y
biglaang... dumalaw...

O kung ikaw ay mapagod
sa bigat ng 'yong pasan
Panginoon ang balingan
Panginoon ang samahan

Wika Niya'y halina lumapit sa Akin
kayong mga napapagal Aking pagiginhawain
Bigat ng inyong pasanin
ay Aking pagagaangin

Halina kaibigan...
lumapit sa Akin...

Kaibigan tantuin mong
isang paglalayag ang buhay
maalon ang dagat at may kalaliman
kung may unos at may hanging 'di mo
kayang labanan...

O sa gabing kadiliman
ni tala ay walang tanglaw.
Panginoon ang balingan
Panginoon ang samahan!

Wika Niya'y halina lumapit sa Akin
kayong mga napapagal Aking pagiginhawain
Bigat ng inyong pasanin
ay Aking pagagaangin

Halina kaibigan...
lumapit sa Akin...

Halina, Lumapit Sa Akin - Choral Arrangement Music Score

Thursday, May 5, 2011

Buhay Ko'y Isang Iglap Lang - Christian Song Music Score, Chords and Lyrics

Buhay Ko'y Isang Iglap Lang
Musika ni: Fr. E.P. Hontiveros, SJ
Hango sa tulang Rein Que Pour Aujourd'hui ni Sta. Teresita de Jesus
Lyrics

Chorus:
Buhay ko'y isang iglap lang na saglit na dumaraan,
Buhay ko ay isang araw na dagling napaparam.
At batid Mo, o Diyos ko, ang mahalin Ka sa mundo.
Tanging ngayon, tanging ngayon mayro'n ako.

I
Halina, Panginoon sa kalul'wa kong uhaw,
Manatili't hayaang ang 'Yong ngiti'y sumilay
tanging ngayon lang
(Rep. Chorus)
II
Kung ang mabanaag man ay pawang kadiliman,
Di kayang ipagdasal aking kinabukasan
bagkus ngayon lang.
(Rep. Chorus)

Chorus 2:
At sa aking pagtawid sa maalong dagat nitong aking buhay,
Iabot Mo ang kamay, at sa puso'y igawad, kapayapaang hangad.
Kung ang ngayon ay di na magwawakas.
Di na magwawakas.

Buhay Ko'y Isang Iglap Lang - Christian Song Music Score, Chords and Lyrics Download

Bayan, Umawit - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Bayan, Umawit
Titik nina: Jun-jun Borres, SJ and Vic Baltazar, SJ
Musika ni: Manoling Francisco, SJ


Lyrics

(CHORUS)
Bayan umawit ng papuri
Sapagkat ngayon ika'y pinili
Iisang bayan, iisang lipi,
Iisang Diyos, Iisang hari
Bayan umawit ng papuri
Bayan umawit ng papuri
I
Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos
Bayang lagalag inangkin ng lubos
Pagkat kailan may 'di pababayaan
Minamahal N'yang kawan
(Rep.Chorus)
II
Panginoon aming manliligtas
Sa kagipitan S'yang tanging lakas
Pagka’t sumpa nya'y laging iingatan,
Minamahal N'yang bayan
(Rep. Chorus)

Bayan, Umawit - Music Score, Lyrics and Chords

BAYAN, UMAWIT
Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. Maaaring hindi na awitin ang pangalawang berso. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan.
Maaaring awitin ng isang soloista ang mga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit. Sa mga korong may babae at lalake, ang tenor ang aawit ng mataas na harmoniya, samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig. Isang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya. Nalulunod nila ang pangunahing himig. Hangga't maaari, ang soprano ang aawit ng pangunahing himig.

Monday, May 2, 2011

Breath of God - Christian Song Lyrics, Music Score and Chords.

Breathe on me, Breath of God,
fill me with life anew,
that I may love the things You love,
and do what You would do.
Breathe on me, Breath of God

Breathe on me, Breath of God,
'til my heart is pure,
until with You I have one will,
to live and to endure.
Breathe on me, Breath of God

Breathe on me, Breath of God,
My soul with Grace refine, ah...
Until this earthly part of me
glows with Your fire divine.

Breathe on me, Breath of God,
so shall I never die,
but live with thee the perfect life
of thine eternity.
 
Breath of God pdf file - Christian Song Lyrics, Music Score and Chords Free Download
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...