Wednesday, April 27, 2011

Likhain Mong Muli - Christian Song Lyrics, Music Sheet/Score, and Chords

LIKHAIN MONG MULI
Maaari itong awitin bilang k y r i e, o bilang awit sa pakikinabang.
Karaniwang inaawit ang unang berso nang wala pang harmoniya. Sa pangalawang berso, aawitin ng alto ang mababang harmoniya. Sa ikatlong berso, tenor naman ang aawit ng mataas na harmoniya. Maaari rin namang pangunahing himig lamang ang aawitin ng lahat (walang harmoniya): soprano at baho muna ang aawit ng unang berso; sasabayan ng alto mula sa pangalawang berso; at papasok naman ang tenor sa pangatlo. Sa gayon, mararamdaman ang pasidhing pagsarno.

Likhain Mong Muli
Titik ni Alberto Alejo, S.J.
Musika ni Manoling Francisco, S.J.
Lyrics

Ilikha Mo kami ng isang bagong puso,
Hugasan ang kamay na basa ng dugo,
Linisin ang diwang sa halay ay puno;
Ilikha Mo kami ng 'sang bagong puso.

Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,
Akayin sa landas patungo sa kapwa,
Ihatid sa piging na 'Yong inihanda
Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,

Amang Diyos, 'Yong baguhin ang tao't daigdig
Sa banal na takot, sambang nanginginig
Ibalik ang puso't bayang nanlalamig
Likhain Mong muli kami sa pag-ibig

Likhain Mong Muli - Christian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords Free Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...