Wednesday, April 27, 2011

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria-Christian Song Lyrics, Music Score

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria Nang Walang Bahid-kasalanan - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords Free Download

Lyrics
Ikaw, O D'yos ay purihin
sa pagliligtas sa amin
inihayag 'Yong saloobin
nang nilingap Mo abang alipin.

Inihanda Mo si Mariang
marapat na tahanan
ng natatangi Mong anak
mananakop ng tanan.
Sa di malirip Mong pag-ibig
kami ring makasalanan
hinubog Mong maging sangkap
ng bayan Niya at katawan.

Sinagip Mo si Maria
upang di makisangkot
sa pagsuway ng mundo,
sa paninira ng poot.
Sa lakas ng Iyong bisig
sa dilim kaming nababalot
sinuotan mo ng damit
ng kaligtasang Iyong dulot.

Itinampok Mo si Maria
mula sa abang kalagayan
itinuring s'yang mapalad,
banal naman ang Iyong ngalan.
Sa katapatan sa 'Yong pangako
kaming nalugmok at sugatan
iniangat Mong wari ba'y
walang bahid kasalanan.

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria Nang Walang Bahid-kasalanan - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords Free Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...