Wednesday, April 27, 2011

Ave Maria: Free Christian Song Music Score, Lyrics, Chords Download

AVE MARIA
Isang tunay na dasal-awit na kailangang awitin nang marahan, mabagal, at mahinahon upang lumitaw ang tunay na himig ng pagpupugay sa Mahal na Ina. Akmang awitin ito pagkapakinabang (post-communion).
Sa pag-awit ng Ave Maria, dapat mangibabaw ang koro sa instrumento. Kaya kailangang matipid ang pagkakatugtog ng gitara, piyano o organ upang hindi gumambala sa awit ng koro. Upang lalong lumitaw ang ganda ng payak na pangunahing himig, awitin ang unang bahagi (hanggang "Jesu") nang unison (walang harmoniya); magsisimula na lamang ang pag-awit ng mataas at mababang harmoniya sa "Sancta." Sa mga korong may babae't lalaki, ang tenor ang aawit ng mataas na harmoniya, ang baho ang aawit ng mababang harmoniya, at ang soprano at alto ang aawit ng pangunahing himig.


Ave Maria: Free Christian Song Music Score, Lyrics, Chords Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...