Wednesday, April 27, 2011

Ang Pagkatao - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

Ang Pagkatao - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
by: E. P. Hontiveros, SJ
Lyrics

Tao ako, Pilipino ako
At anak ng makapangyarihan;
Sakop sa krus, kapatid ni Hesus,
At kasama sa kanyang buhay.

Buhay sangla ko sa aking kapwa.
Aking galing at lakas at bisa'y
Laging handang ialay sa Kanya,
Sapagka't s'ya'y anak rin ng Diyos.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...