Wednesday, April 27, 2011

Amang Nasa Langit - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

Amang Nasa Langit - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
Titik ni: Francisco Soc Rodrigo Musika ni: E.P.Hontiveros, SJ


Amang nasa langit, salamat sa 'Yo
sa 'Yong kaloob na maging Krist'yano
Ang minamahal Mong mga Pilipino
Salamat O Diyos ko sa biyayang ito

Salamat O Diyos ko sa biyayang ito
Una Mong hinasik sa matabang lupa
ng Limasawa ang banal na punla
Na pinalaganap sa pag-aaruga

Na mga alagad na tanang dakila
At tulong ni Maria na Ina ng Awa
Tulungan Mo kami, O Mahal na Ama,
na mapayabong pa at mapapagbunga

Ang kay Kristo'y, aming pananampalataya
Pagbungahin ito ng pagkakaisa
at pagkakasundo sa tanang balana
Gawin sana kaming tunay na Krist'yano

na tumatalunton sa landas ni Kristo
Mga katekistang laang tumayo
Upang pakalatin ang tama't totoo
At mabuksan sa 'Yo ang puso ng mundo.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...