Sunday, August 21, 2011

A Charge to Keep I Have (MIDI, Sheet Music and Lyrics) - Christian Song

A Charge to Keep I Have
Charles Wesley, Lowell Mason
Lyrics

A charge to keep I have,
A God to glorify,
A never-dying soul to save,
And fit it for the sky.

To serve the present age,
My calling to fulfill;
O may it all my pow'rs engage
To do my Master's will!
Arm me with watchful care
As in Thy sight to live,
And now Thy servant, Lord, prepare
A strict account to give!

Help me to watch and pray,
And still on Thee rely,
O let me not my trust betray,
But press to realms on high.
A Charge to Keep I Have (MIDI, Sheet Music and Lyrics) - Christian Song
 A Charge to Keep I Have Free MIDI Download

Friday, July 22, 2011

All Good Gifts - Guitar Chords and Lyrics

All Good Gifts
Guitar Chords and Lyrics

INTRO: (A _ Em) 2x

             A                       Em            G                            D
We plough the fields and scatter the good seed on the land
    A                    B/A           Dm                   A9
But it is fed and watered by God's almighty hands
    A                             Em            G                                 D
He sends the snow in winter, the warmth to swell the grain
       C#m7                DM7               Ebm7                  E - Esus - E
The breezes and the sunshine, the soft refreshing rain

REFRAIN:
      A    DM7           GM7-CM7
All good gifts around us,
A                      DM7           GM7-CM7
Are sent from heaven above
F#m7(pause) C#m7-F#m7(pause)       C#m7              G - D
So thank the Lord, thank        the Lord for all His love

We thank Thee then, oh Father, for all things bright and good
The seed time and the harvest, our life, our health, our food
No gifts we have to offer, for all Thy love imparts
But that which Thou desirest- our humble, thankful hearts.

(Ref)
Bridge:
      D                                               A    DM7 - GM7 - CM7
            I really want to thank You, Lord
                           A                        DM7                            GM7 - CM7
            I want to thank You Lord, thank You for all Your love
                A                         DM7                     GM7            CM7
            Oh thank You Lord,    I want to thank You Lord.
                               Asus - A
            Thank You, Lord.

Notes: The chords may not fall in the right places.

A Little Help From My Friends-Guitar Chords and Lyrics

A Little Help From My Friends
Guitar Chords and Lyrics

INTRO: F _ G _ A
C               Dm
What would you think if I sang out of tune,
        G                C
Would you stand up and walk out on me.
                Dm
Lend me your ears and I'll sing you a song,
     G             C
And I'll try not to sing out of key.

    Bb              F         C
REF: I get by with a little help from my friends,
    Bb          F         C
I get high with a little help from my friends,
    Bb            F         C
Going to try with a little help from my friends.

What do I do when my love is away
(Does it worry you to be alone)
How do I feel by the end of the day
(Are you sad because you're on your own)
 
Refrain:
    Am7     D7     C     Bb     F
Do you need anybody, I need somebody to love.
    Am7     D7     C     Bb      F
Could it be anybody, I want somebody to love.

Would you believe in a love at first sight,
Yes I'm certain that it happens all the time.
What do you see when you turn out the light,
I can't tell you, but I know it's mine.

(Ref)

Do you need anybody,
I just need somebody to love,
Could it be anybody,
I want somebody to love.

(Ref)

Tuesday, May 10, 2011

Hesus, Anak ng Diyos - Christian Song Lyrics and Music Score and Chords

Hesus, Anak ng Diyos
E.P. Hontiveros, SJ
Lyrics

Hesus, Hesus, Anak ng Diyos,
Kaawaan Mo akong nagkasala.
Hesus, Hesus, Anak ng Diyos,
Kaawaan Mo akong nagkasala.
(Repeat 3x)

Hesus, Anak ng Diyos - Christian Song Lyrics and Music Score and Chords

Hesus, Anak ng Diyos - Christian Song Lyrics and Music Score and Chords

Halina, Lumapit sa Akin - Christian Song Music Score and Lyrics

Halina at Lumapit sa Akin
Titik ni: Danilo B. Isidro, SJ
Musika ni: Nemesio S. Que, SJ

Lyrics :

Kaibigan, tantuin mong
isang paglalakbay ang buhay
sangasangang landas ay may kahirapan
kung ang lungkot o panganib sa yo'y
biglaang... dumalaw...

O kung ikaw ay mapagod
sa bigat ng 'yong pasan
Panginoon ang balingan
Panginoon ang samahan

Wika Niya'y halina lumapit sa Akin
kayong mga napapagal Aking pagiginhawain
Bigat ng inyong pasanin
ay Aking pagagaangin

Halina kaibigan...
lumapit sa Akin...

Kaibigan tantuin mong
isang paglalayag ang buhay
maalon ang dagat at may kalaliman
kung may unos at may hanging 'di mo
kayang labanan...

O sa gabing kadiliman
ni tala ay walang tanglaw.
Panginoon ang balingan
Panginoon ang samahan!

Wika Niya'y halina lumapit sa Akin
kayong mga napapagal Aking pagiginhawain
Bigat ng inyong pasanin
ay Aking pagagaangin

Halina kaibigan...
lumapit sa Akin...

Halina, Lumapit Sa Akin - Choral Arrangement Music Score

Thursday, May 5, 2011

Buhay Ko'y Isang Iglap Lang - Christian Song Music Score, Chords and Lyrics

Buhay Ko'y Isang Iglap Lang
Musika ni: Fr. E.P. Hontiveros, SJ
Hango sa tulang Rein Que Pour Aujourd'hui ni Sta. Teresita de Jesus
Lyrics

Chorus:
Buhay ko'y isang iglap lang na saglit na dumaraan,
Buhay ko ay isang araw na dagling napaparam.
At batid Mo, o Diyos ko, ang mahalin Ka sa mundo.
Tanging ngayon, tanging ngayon mayro'n ako.

I
Halina, Panginoon sa kalul'wa kong uhaw,
Manatili't hayaang ang 'Yong ngiti'y sumilay
tanging ngayon lang
(Rep. Chorus)
II
Kung ang mabanaag man ay pawang kadiliman,
Di kayang ipagdasal aking kinabukasan
bagkus ngayon lang.
(Rep. Chorus)

Chorus 2:
At sa aking pagtawid sa maalong dagat nitong aking buhay,
Iabot Mo ang kamay, at sa puso'y igawad, kapayapaang hangad.
Kung ang ngayon ay di na magwawakas.
Di na magwawakas.

Buhay Ko'y Isang Iglap Lang - Christian Song Music Score, Chords and Lyrics Download

Bayan, Umawit - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Bayan, Umawit
Titik nina: Jun-jun Borres, SJ and Vic Baltazar, SJ
Musika ni: Manoling Francisco, SJ


Lyrics

(CHORUS)
Bayan umawit ng papuri
Sapagkat ngayon ika'y pinili
Iisang bayan, iisang lipi,
Iisang Diyos, Iisang hari
Bayan umawit ng papuri
Bayan umawit ng papuri
I
Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos
Bayang lagalag inangkin ng lubos
Pagkat kailan may 'di pababayaan
Minamahal N'yang kawan
(Rep.Chorus)
II
Panginoon aming manliligtas
Sa kagipitan S'yang tanging lakas
Pagka’t sumpa nya'y laging iingatan,
Minamahal N'yang bayan
(Rep. Chorus)

Bayan, Umawit - Music Score, Lyrics and Chords

BAYAN, UMAWIT
Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. Maaaring hindi na awitin ang pangalawang berso. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan.
Maaaring awitin ng isang soloista ang mga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit. Sa mga korong may babae at lalake, ang tenor ang aawit ng mataas na harmoniya, samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig. Isang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya. Nalulunod nila ang pangunahing himig. Hangga't maaari, ang soprano ang aawit ng pangunahing himig.

Monday, May 2, 2011

Breath of God - Christian Song Lyrics, Music Score and Chords.

Breathe on me, Breath of God,
fill me with life anew,
that I may love the things You love,
and do what You would do.
Breathe on me, Breath of God

Breathe on me, Breath of God,
'til my heart is pure,
until with You I have one will,
to live and to endure.
Breathe on me, Breath of God

Breathe on me, Breath of God,
My soul with Grace refine, ah...
Until this earthly part of me
glows with Your fire divine.

Breathe on me, Breath of God,
so shall I never die,
but live with thee the perfect life
of thine eternity.
 
Breath of God pdf file - Christian Song Lyrics, Music Score and Chords Free Download

Wednesday, April 27, 2011

Balintataw ng Diyos Christian Song Lyrics, Music Score and Chords

Balintataw ng Diyos - Christian Song Lyrics
Titik ni: F.L. Macalinao, SJ
Musika ni: E. P. Hontiveros, SJ

Balintataw ng Diyos tuon na sa mundo.
Kita ang nilikhang sa dusa nabuyo.
Dagling pagpapasya, nagpulong ang tatlo
"Ating ililigtas sa sala ng mundo.

Koro:
Basahin ang damdaming nasa mata ng Diyos:
Espiritu Santo, Hesus at Poong Ama.
Paano ang loobin sadyang matatalos
Kung 'di tititigan kanilang mga mata.

Iba't-ibang mukha, kilos, gayak, gawi,
Sa sari-saring balat sa lupa na nagapi;
Puti, itim, dilaw, kulay kayumanggi,
Iniibig ng Diyos, paglaya ang mithi.
(Koro)

Payapa ang ilan, may nakikidigma;
Mayro'ng natutuwa, mayro'ng nalulumbay;
Sanggol 'sinisilang, Iba'y namamatay,
Mga bansang bulag, ang Diyos ang gagabay.
(Koro)

Balintataw ng Diyos - Christian Song Lyrics, Music Score and Chords

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria-Christian Song Lyrics, Music Score

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria Nang Walang Bahid-kasalanan - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords Free Download

Lyrics
Ikaw, O D'yos ay purihin
sa pagliligtas sa amin
inihayag 'Yong saloobin
nang nilingap Mo abang alipin.

Inihanda Mo si Mariang
marapat na tahanan
ng natatangi Mong anak
mananakop ng tanan.
Sa di malirip Mong pag-ibig
kami ring makasalanan
hinubog Mong maging sangkap
ng bayan Niya at katawan.

Sinagip Mo si Maria
upang di makisangkot
sa pagsuway ng mundo,
sa paninira ng poot.
Sa lakas ng Iyong bisig
sa dilim kaming nababalot
sinuotan mo ng damit
ng kaligtasang Iyong dulot.

Itinampok Mo si Maria
mula sa abang kalagayan
itinuring s'yang mapalad,
banal naman ang Iyong ngalan.
Sa katapatan sa 'Yong pangako
kaming nalugmok at sugatan
iniangat Mong wari ba'y
walang bahid kasalanan.

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria Nang Walang Bahid-kasalanan - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords Free Download

Ave Maria: Free Christian Song Music Score, Lyrics, Chords Download

AVE MARIA
Isang tunay na dasal-awit na kailangang awitin nang marahan, mabagal, at mahinahon upang lumitaw ang tunay na himig ng pagpupugay sa Mahal na Ina. Akmang awitin ito pagkapakinabang (post-communion).
Sa pag-awit ng Ave Maria, dapat mangibabaw ang koro sa instrumento. Kaya kailangang matipid ang pagkakatugtog ng gitara, piyano o organ upang hindi gumambala sa awit ng koro. Upang lalong lumitaw ang ganda ng payak na pangunahing himig, awitin ang unang bahagi (hanggang "Jesu") nang unison (walang harmoniya); magsisimula na lamang ang pag-awit ng mataas at mababang harmoniya sa "Sancta." Sa mga korong may babae't lalaki, ang tenor ang aawit ng mataas na harmoniya, ang baho ang aawit ng mababang harmoniya, at ang soprano at alto ang aawit ng pangunahing himig.


Ave Maria: Free Christian Song Music Score, Lyrics, Chords Download

Pagkabighani: Christian Song Lyrics, Music Score and Chord

Pagkabighani

Maaaring awitin ng soloista o ng koro (nang unison-walang harmonya) sa pakikinabang ang Pagkabighani.
Upang hhgit na maging kaaya-aya ang resulta, awitin ito sa malayang kumpas (free time), na pinahihintulutan ang sandaling pagtigil (pause) at ang pagpapahaba ng nota upang magdagdag ng pagpapasidhi ng damdamin. Sa gayon, maiiwasan ang pag-awit sa regular na kumpas na maaaring magbibigay sa awit ng mekanikal na tunog.

Lyrics
Hindi sa langit Mong pangako sa akin
Ako naaakit na Kita'y mahalin,
At hindi sa apoy--kahit anong lagim--
Ako mapipilit nginig Kang sambahin.
Naaakit ako na Ika'y mamalas
Nakapako sa krus, hinahamak-hamak.
Naaakit ng 'Yong katawang may sugat
At ng tinanggap Mong kamataya't libak.
Naaakit ako sa 'Yong pag-ibig
Kaya't mahal Kita kahit walang langit,
Kahit walang apoy, sa 'Yo'y manginginig.
Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka
Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala,
Walang mababago, mahal pa rin Kita!

Pagkabighani; Christian Song Lyrics, Music Score and Chord

Likhain Mong Muli - Christian Song Lyrics, Music Sheet/Score, and Chords

LIKHAIN MONG MULI
Maaari itong awitin bilang k y r i e, o bilang awit sa pakikinabang.
Karaniwang inaawit ang unang berso nang wala pang harmoniya. Sa pangalawang berso, aawitin ng alto ang mababang harmoniya. Sa ikatlong berso, tenor naman ang aawit ng mataas na harmoniya. Maaari rin namang pangunahing himig lamang ang aawitin ng lahat (walang harmoniya): soprano at baho muna ang aawit ng unang berso; sasabayan ng alto mula sa pangalawang berso; at papasok naman ang tenor sa pangatlo. Sa gayon, mararamdaman ang pasidhing pagsarno.

Likhain Mong Muli
Titik ni Alberto Alejo, S.J.
Musika ni Manoling Francisco, S.J.
Lyrics

Ilikha Mo kami ng isang bagong puso,
Hugasan ang kamay na basa ng dugo,
Linisin ang diwang sa halay ay puno;
Ilikha Mo kami ng 'sang bagong puso.

Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,
Akayin sa landas patungo sa kapwa,
Ihatid sa piging na 'Yong inihanda
Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,

Amang Diyos, 'Yong baguhin ang tao't daigdig
Sa banal na takot, sambang nanginginig
Ibalik ang puso't bayang nanlalamig
Likhain Mong muli kami sa pag-ibig

Likhain Mong Muli - Christian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords Free Download

At Home in Our Hearts - Cristian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

At Home in Our Hearts - Cristian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
A Song of Saint Martha
For Saint Martha's Parish, Valinda, California
Music & lyrics Manoling V. Francisco


You who welcomed Christ into your home,
you who must have washed the Savior's feet,
are truly blest, you who fed the Lord when weary and forlorn.
Blest are you who served the Lord's needs.

You with whom He shared His wondrous deeds,
you to whom He bared His broken dreams, are truly blest,
you whom Jesus sought before His lonely end.
Blest are you whom Jesus called His friend.

REFRAIN:
And so we pray, now and always,
that we might serve the Lord
as selflessly. By feeding those in need,
their woes making our own,
in our hearts may Jesus find a home.

You who begged the Lord to raise His friend,
you who knew our death He
would amend, are truly blest,
you whom Jesus heard say "You are the Messiah,
the Son of God Who comes into the world.!"
(REFRAIN)

While this song is dedicated to Saint Martha, it is also appropriate for the Eucharist. It may be sung during Communion, or for meditation after Communion. A shortened version (1 or 2 verses and the refrain) is also    appropriate as an entrance or final hymn at Mass. Of course, this song is most appropriately sung during the Mass on the Feast of Saint Martha, patron of cooks, homemakers, travellers, and domestic workers, which is celebrated on July29.

At Home in Our Hearts - Cristian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords Free Download

Ang Pagkatao - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

Ang Pagkatao - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
by: E. P. Hontiveros, SJ
Lyrics

Tao ako, Pilipino ako
At anak ng makapangyarihan;
Sakop sa krus, kapatid ni Hesus,
At kasama sa kanyang buhay.

Buhay sangla ko sa aking kapwa.
Aking galing at lakas at bisa'y
Laging handang ialay sa Kanya,
Sapagka't s'ya'y anak rin ng Diyos.

Amang Nasa Langit - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

Amang Nasa Langit - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
Titik ni: Francisco Soc Rodrigo Musika ni: E.P.Hontiveros, SJ


Amang nasa langit, salamat sa 'Yo
sa 'Yong kaloob na maging Krist'yano
Ang minamahal Mong mga Pilipino
Salamat O Diyos ko sa biyayang ito

Salamat O Diyos ko sa biyayang ito
Una Mong hinasik sa matabang lupa
ng Limasawa ang banal na punla
Na pinalaganap sa pag-aaruga

Na mga alagad na tanang dakila
At tulong ni Maria na Ina ng Awa
Tulungan Mo kami, O Mahal na Ama,
na mapayabong pa at mapapagbunga

Ang kay Kristo'y, aming pananampalataya
Pagbungahin ito ng pagkakaisa
at pagkakasundo sa tanang balana
Gawin sana kaming tunay na Krist'yano

na tumatalunton sa landas ni Kristo
Mga katekistang laang tumayo
Upang pakalatin ang tama't totoo
At mabuksan sa 'Yo ang puso ng mundo.

Tuesday, April 26, 2011

Amen - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Sa mga karaniwang misa, sapat na ang pag-awit nang minsan ng Amen.
Sa mga espesyal na misa, maaaring awitin ang Amen nang 2 beses: unison (walang harmonya) ang unang pagkanta, samantalang sa apat na harmonya naman ang ikalawa.

Amen - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Monday, April 25, 2011

Aliw Ng Israel - Christian Song Lyrics and Sheet Music Download

Free download: Aliw Ng Israel - Christian Song Lyrics and Sheet Music

Aliwin ninyo ang aking bayan at sabihin sa aking kawan
na ang kanyang pagkaalipin ay natapos na
at nabayaran na ang kanyang utang
Darating ang inyong Diyos, inyong makita ang karangalan Niya.

May humihiyaw doon sa parang
Ihanda n'yo ang daraanan
Ibaba mga bundok, lahat ay pantayin,
baku-bakung daan, lahat patagin
At ihahayag N'ya Kanyang kaluwalhatian
Upang silayan kayo.

O Herusalem, inyong ihayag at ikalat itong balita
Narito si Yahweng makapangyarihan
at kalinga N'ya ang kanyang kawan
Tupa N'ya yakapin sa kanyang kandungan,
At patnubayan sila.

Download Aliw Ng Israel

Ama Namin - Christian Song with Chords, Lyrics and Sheet Music

Ama Namin - Christian Song with Chords, Lyrics and Sheet Music Free Download
The lyrics of the song Ama Namin is included in this sheet music with guitar chords and melody notes.
Click the download button at the bottom of this frame for instant download.

Aleluya-Christian Song Lyrics and Sheet Music

Bago basahin ang ebanghelyo, pangungunahan ng koro ang kongregasyon sa pag-awit ng Aleluya nang unison (walang harmoniya) o sa apat na harmoniya. Pagkatapos ng pagbasa ng ebanghelyo, sasagot ang koro sa pamamagitan ng pagkanta ng Aleluya nang dalawang beses: una, sa apat na harmoniya, at ikalawa, ang descant bilang panlimang harmoniya.
Aawitin ng kantor o ng pangkat ng tenor 1 ang descant. (Sa gayon, nahahati ang tenor sa dalawang grupo na ang isang grupo ay aawit sa descant.)
Kung hindi aawit ang koro/kongregasyon pagkatapos ng pagbasa sa ebanghelyo, sapat na ang pag-awit ng Aleluya nang dalawang ulit (sa halip na tatlong ulit kagaya sa rekording). Maaaring awitin sa unang pagkakataon ang unison, ang ikalawa ay may magkakahalong harmoniya (kasama ang descant), o ang unang pagkakataon nang may apat na harmoniya, at ang ikalawa ay may descant.
Ang Aleluya ay kakantahin nang legato - ang pagdurugtong ng mga nota nang magkakalapit kung maaari, at ang pag-aatas ng iba't-ibang lugar ng paghinga upang lumikha ng maayos na daloy ng mga nota.

Aleluya or Alleluia - Christian Song Lyrics and Sheet Music
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...